تمرینات هوازی، فعالیت بدنی

۲-۲-۱-۶- عوامل موثر بر توان هوازی.. ۱۲
۲-۲-۱-۶-۱- سن وجنس…. ۱۲
۲-۲-۱-۶-۲- گستردگی مویرگی.. ۱۳
۲-۲-۱-۶-۳-  برون­ده قلبی.. ۱۳
۲-۲-۱-۶-۴- ترکیب بدن.. ۱۴
۲-۲-۱-۶-۵- ژنتیک… ۱۴
۲-۲-۱-۶-۶-  ارتفاع. ۱۴
۲-۲-۱-۶-۷- درصد توزیع تارهای عضلانی.. ۱۵
۲-۲-۱-۷- تمرینات هوازی.. ۱۵
۲-۲-۱-۷-۱- تمرینات اینتروال (تناوبی) ۱۶
۲-۲-۱-۷-۲- تمرین در زمین کوچک (SSG) 17
2-2-1-7-3- شدت، مدت و تکرارتمرین هوازی.. ۱۷
۲-۲-۱-۷-۳-۱- شدت تمرین هوازی.. ۱۷
۲-۲-۱-۷-۳-۲- مدت تمرین هوازی.. ۱۸
۲-۲-۱-۷-۳-۳- تکرار تمرین هوازی.. ۱۸
۲-۲-۱-۷-۴- آستانه فعالیت بدنی و ورزش برای بهبود آمادگی قلبی- تنفسی.. ۱۸

منابع پایان نامه با موضوععصاره هیدروالکلی، گروه کنترل، پلاسمایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *