تقسیمات بازاریابی ورزشی

بازاریابی ورزشی شامل سه قسمت می گردد، که هر یک از بخش ها ویژگی های خاص خود را دارند:

۱ بخش عملیات ورزشی شامل فعالیت های ورزشی است که بعنوان یک محصول طراحی و ایجاد شده برای شراکت یا تماشا به مشتریان ورزشی ارائه می گردد و مشتریان مجاز به انتخاب یک یا تعدادی از رشته های ورزشی می باشند و به انتخاب خود می توانند جهت شراکت یا تماشا به پرکردن اوقات خود بپردازند. این بخش در زیر مجموعه بازاریابی خدمات قرار می گیرد.

۲ بخش کالاهای ورزشی شامل کالاهایی است که تولید آنها در موفقیت رده های مختلف ورزشی نقش دارد و شامل دو دسته از کالاها می باشد.

الف- کالاهای کیفی شامل تجهیزات و لوازم مورد نیاز در عملیات ورزشی از جمله توپ، راکت، لباس های ورزشی، وسایل، امکانات و تجهیزات می باشد .

ب- کالاها کمکی که برای پاسخ به نیازها و خواسته های بخش عملیات ورزشی تولید می گردد مانند پرچم ها، نشانه ها، مدال ها و بخش کالاهای ورزشی در زیر مجموعه بازاریابی کالاها قرار میگیرد.

۳بخش تبلیغات ورزشی شامل تبلیغات بکار گرفته شده در کالاها و عملیات ورزشی است که شامل چند طبقه بند می گردد:

الف- تبلیغ کالاهای تولیدی

ب- تبلیغ رویدادها ورزشی

ج- تبلیغ در حین عملیات ورزشی

د- حامیان مالی

ه- مجوزها

و- آگهی ها(52).

این نوشته در تازه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.