• گزیده­ای از تفاوتهای اصلی مدل دو بعدی با سیستم سه بعدی BIM
سیستم دوبعدی همچون ۲-D-CAD سیستم سه بعدی BIM
۱- در سیستم­های دوبعدی، معرفی موضوع با استفاده از نماهای دوبعدی مختلف (همچون پلان، نما و …) به صورت مجموعه­ای از خطوط، نقاط و … مشخص می گردد. ۱- در یک سیستم BIM معرفی موضوع با استفاده از یک حجم یکپارچه معنادار در یک محیط مجازی ارائه می­شود و امکان استخراج پلانها و نماهای گوناگون از کلیت حجم وجود دارد.
۲- اطلاعات موجود در یک سیستم دوبعدی تنها شامل داده­های گرافیکی بوده و بار معنایی زیادی ندارد. مثلاً در یک نقشه، دیوار مجموعه­ای از خطوط بوده و مفهوم واقعی دیوار را در بر ندارد. ۲-. در سیستم سه بعدی BIM، هریک از اجزاء حاوی اطلاعات و مفاهیم اجرایی واقعی (همچون دیوارها، فضاها، ستونها و …) هستند.
۳- نماها، نقشه­ها، پلانهای مختلف یک حجم در حالت دوبعدی ارتباطی با یکدیگر نداشته و با تغییر در یکی از نقشه­ها، تغییرات لازم در سایر نقشه­ها باید به صورت دستی اجرا شود. ۳- در یک سیستم BIM برحسب هوشمندی مدل، چک کردن بخشهای مختلف ناشی از تغییرات حتی در بخش محدودی از عملیات، با استفاده از یکپارچگی مدل صورت می­گیرد.
۴- براساس عدم ارتباط بخشهای مختلف در یک سیستم دوبعدی، نقشه­های مختلف همچون تاسیسات، نقشه­های سازه­ای، معماری و … باید به طور مداوم چک شوند تا روند تغییرات به طور کامل در تمام آنها لحاظ گردد. ۴- در سیستم BIM بخشهای مختلف سیستم با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ بوده و تغییر در یکی از این بخشها، ممکن است باعث ایجاد تغییرات جزئی و گاهاً اساسی در سایر بخشهای مرتبط شود
۵- در نقشه­های دوبعدی تنها اطلاعات مرتبط با بیان گرافیکی موضوع مشخص می­گردند و امکان تصویرسازی واقعی از ساختمان پروژه مقدور نیست. ۵- یک مدل BIM تمام اطلاعات مرتبط با ساختمان ازجمله اطلاعات فیزیکی و کاربردی را در قالب یک بانک یکپارچه و هوشمند ارائه می­نماید. تصویرسازی و امکان ارائه تصاویر واقعی ساختمان پروژه از ویژگیهای دیگر یک سیستم سه بعدی BIM است.
  •  
    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید