فایل پایان نامه :تغییرات در پروژه های ساخت

در سالهای اخیر گرایش رو به رشدی در صنعت ساختمان­سازی به وجود آمده است که این امر به خودی خود تاثیر به سزایی در استفاده از داده­های جزئی­تر در طراحی ساختمانها گذاشته است. بکارگیری این داده های جزئی برای طراحی جزئیات ساختمانها، پیش از فرآیند طراحی کلی مورد نیاز است. مدلسازی اطلاعات ساختمان یا به اختصار سیستم BIM به عنوان یک فرآیند مهم طراحی ساختمان و به منظور تامین این نیاز پدید آمده است.
طی چندین دهه گذشته، مهندسان عمران و مکانیک، معماران و پیمانکاران و … برای طراحی ساختمانها از منابع کتابخانه­ای موجود و بیشتر براساس نقشه­های دوبعدی استفاده نموده­اند. به گونه­ای که این نقشه­ها و طرحها عمدتاً توسط تولیدکنندگان محصولات ساختمانی و بیشتر برای داده­های ژئومتریکی تامین می­شدند و بدین طریق محصول را توصیف می­نمودند.
تغییر الگو در صنعت ساختمان، با دور ­شدن روند طراحی­ها از نظر زمانی و مکانی نسبت به زمان و مکان واقعی پروژه­های ساخت و ­ساز، بحرانی­تر نیز شده است. این موضوع مهم نشان­دهنده مشکلات منحصر بفرد و پیچیده­تر در رابطه با ارتباطات و مدیریت ناشی از دوری از سایت اصلی ساخت و ­ساز در کارهای اجرایی و ساختمان­سازی است. از اینرو پیش­بینی روند سازمان یافته­ی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان که در سالهای اخیر پا به عرصه صنعت ساخت و ساز گذاشته است، علیرغم نوپا بودن می­تواند بسیاری از معضلات و مشکلات پیش روی سیستم­های طراحی ساختمانها را در سطوح کلان مدیریتی از میان بردارد.
از سویی دیگر توجه بدین مسئله که مدلسازی اطلاعات ساختمان می تواند نقش بسیار مهمی در مدیریت هزینه و زمان پروژه های عمرانی و کاهش دوباره کاری ها داشته باشد، متخصصان این صنعت را هرچه بیشتر در استفاده از این فناوری مشتاق می سازد.
شاخص های اصلی ارزیابی موفقیت در مدیریت پروژه شامل سه شاخص زمان، هزینه و کیفیت می باشد. در این ارتباط موضوع تغییرات و دوباره کاری ها (که در مواقعی اجتناب ناپذیر است) یکی از مواردی است که می تواند موفقیت پروژه را تحت تاثیر قرار دهد. تجارب طراحان،کارفرمایان و پیمانکاران حاکی از آن است که تغییرات در فاز اجرایی پروژه می تواند سبب ایجاد مشکلاتی شود و موفقیت پروژه را با چالش روبه رو سازد.
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
این تغییرات ممکن است در جریان کار وقفه ایجاد کرده ،بر کیفیت محصول تاثیر گذارد و موجب افزایش هزینه ها شود. تمامی این عوامل می تواند منشاء بروز مشکلات و ادعاهای قراردادی شود. کنترل و کم کردن تاثیرات منفی این عوامل توسط مدیریت تغییرات ،می تواند قدم موثری در جلوگیری از به هدر رفتن منابع مالی ،نیروی انسانی و زمان باشد[۴۱].
تغییرات در پروژه های ساخت یکی از عوامل غیر قابل اجتناب هستند. درصورت توجه و مدیریت صحیح این موارد می توان آنها را در جهت رسیدن به اهداف پروژه هدایت کرد و درغیر اینصورت اثرات منفی بر پروژه خواهند داشت. از جمله اثرات منفی تغییرات مدیریت نشده می توان به کاهش کیفیت، افزایش هزینه و زمان اشاره کرد. تغییرات همچنین می توانند در صورت شناسایی به موقع و مدیریت صحیح، عامل ایجاد تاثیرات مثبت از جمله استفاده از علم روز دنیا و تکنولوژی، مهندسی ارزش و غیره در پروژه های ساخت باشند.
بنابراین در بخش اول این فصل از پژوهش، تلاش خواهد شد تا به شناسایی علل و عوامل ایجاد تغییرات و دوباره کاری ها در فاز اجرای پروژه های ساخت پرداخته شود، در بخش دوم پس از ارائه تعاریفی از مدلسازی اطلاعات ساختمان به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته و در نهایت در بخش آخر فصل کاربردها و مزایای این سیستم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.