بر اساس ضوابط و گزینه ها ،مدل ارزیابی ،تمام تاثیرات ممکن که یک تغییر مشخص از نظر زمان و هزینه ،می تواند بر روی فرآیندهای دیگر و اعضاء تیم داشته باشد را محاسبه می کند.
در این روند، تجزیه و تحلیل و در صورت امکان بهینه سازی گزینه های تغییر، برای تصمیم گیری ضروری است [۴۴].

 • تصویب تغییر

هر تغییر خاص، نیاز به تصویب از طریق یک فرآیند رسمی دارد. مجموعه ای از فرآیندهای تایید از پیش تعیین شده ،برای انواع مختلف تغییرات و قراردادهای ساخت و ساز ،وجود دارد.
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
در مرحله اول، می بایست همه طرفهای درگیر در تغییر پیشنهادی ، به توافق برسند. این امر از طریق یک فرآیند بررسی تغییر اتفاق می افتد. در مرحله بعد ، تصویب مشتری برای نهایی شدن مورد نیاز است. این ممکن است شامل تصمیم گیری در مورد پذیرش، بهبود و یا نپذیرفتن تغییر باشد.

 • اجرای تغییر

مدل فرآیند مدیریت تغییر ،نیاز همه طرف های درگیر را ثبت و اطلاعات مربوط به تغییرات را در یک پایگاه نگهداری کرده و در آینده مورد استفاده قرار می دهد. بر خلاف مراحل قبلی،هیچ تصمیم مهمی در طول مرحله پیاده سازی تغییر باقی نمی ماند. در یک سیستم عملیاتی لازم است تا اطمینان حاصل شود که تمام جنبه ها به روز شده هستند، همه طرف ها مطلع شده اند و همه فعالیت ها به درستی انجام و به خوبی هماهنگ شده اند. همه چیزهایی که ثبت شده با یکدیگر مرتبط شده و به موارد تغییر یافته نیز به منظور تسهیل در روند تجزیه و تحلیل تغییر مرتبط شده است.

 • آنالیز تغییر

تجزیه و تحلیل تغییر و عملکرد سیستم بر اساس داده های جمع آوری شده در مرحله پیاده سازی تغییر را آنالیز تغییر گویند.
 
سیستم مدیریت تغییر موثر در ساخت و ساز می بایست موارد زیر را شامل شود:

 • تحکیم تمامی جنبه های اطلاعات تغییر، از جمله علائم ،منابع ،اثرات ، اقدامات و فرآیند تغییر و ارتباطات آنها.
 • ارزیابی همه عناصر تحت تاثیر تغییر، در تمام مراحل طراحی و ساخت و ساز.
 • فرآیندهای گردش کار خودکار برای بررسی ،تصویب و اجرای تغییر.
 • هماهنگی تغییرات با سیستم های عملیاتی از بخش های مختلف.
 • هماهنگی تغییرات با سیستم مدیریت پروژه به اشتراک گذاشته شده.
 • هماهنگی فعالیتهای افراد ( از جمله اطلاع رسانی ،یادآوری ،نظارت و غیره ).
 • هماهنگی توزیع و مدیریت اسناد و نقشه ها در آخرین نسخه های تهیه شده.
 • تهیه روش شفاف سازی اختلافات.

ردیابی تغییر و آنالیز مدیریت تغییر بعد از اجرای تغییر، یک بخش از مدیریت پروژه و سیستم مدیریت سرمایه گذاری است اما آن را به تنهایی، می تواند به عنوان یک سیستم مستقل یا به عنوان بخشی از یک سیستم یکپارچه با تمرکز بر روی تغییرات ساخت و ساز ،در نظر گرفت [۴۴].​