تامین مالی

تامین مالی

تامین مالی یا فاینانس، یعنی تهیه منابع مالی و وجود برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرح های توسعه و درآمدزایی این واحدهای اقتصادی ، تامین مالی عمدتا از طریق انتشار سهام ، فروش اواراق قرضه و وام و اعتبار صورت می گیرد.( سازمان بورس و اوراق بهادار، 1388) تامین مالی اصطلاحا به فرآیند تمرکز منابع مالی یا سرمایه به صورت میان مدت و بلند مدت اطلاق می گردد(شبانی، 1386 : 144) تأمین مالی اصطلاحا به فرایند تمرکز منابع مالی با سرمایه به صورت میان مدت و بلند مدت اطلاق می‌گردد (جندرون[1] ،2007: 104-97). همچنین شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به موضوع  فراهم کردن سرمایه برای اشخاص، کسب و کارها و دولت ها می‌پردازد. تأمین مالی به نهادهای مالی اجازه می‌دهد تا به جای در دست داشتن پول نقد از اعتبار برای خرید کالا، سرمایه گذاری در پروژه یا دیگر مبادلات اقتصادی خود استفاده کنند(جکوتک[2] ، 1995:25)

 

2-4- اهمیت تامین مالی

انتخاب درست روش یا روش های تامین مالی در طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری یکی از ارکان اصلی و کلیدی موفقیت آن ها به شمار می رود. به ویژه در شرایطی که منابع ریسک مختلفی بر محیط تجاری طرح حاکم باشد. تصمیم گیری با سختی عدیده ای همراه خواهد بود.

امروزه پیشبرد طرح های سرمایه گذاری رابطه ی تنگاتنگی با نظام تزریق بودجه به آن ها داردو این مهم منجر به تبدیل فرآیند تامین مالی طرح ها به فرآیندی پویا شده است.دستیابی به استراتژی درست و کارآمد جهت تامین مالی طرح های سرمایه گذاری منوط به پیش بینی درست از شرایط آتی طرح و انتخاب ترکیبی مناسب از گزینه های ممکن تامین مالی طرح است.(همتی ، 1381: 2)

 

2-5- برنامه ریزی مالی

یکی از عوامل بسیار با اهمیت در تحقق اهداف برنامه های عملیاتی تدوین برنامه مالی و تهیه ساختار و تشکیلات اجرایی و نظام های پیوسته در حال تعامل با یکدیگر است، تناسب این نظام ها با یکدیگر و تعامل و هماهنگی آن ها توفیق و تحقق اهداف هر برنامه توسعه ای را تضمین می کند.مبنای برنامه ریزی مالی برنامه ریزی عملیاتی است به عبارتی برنامه ریزی مالی برای آن انجام می شود که با تامین منابع مورد نیاز فعالیت ها و طرح ها و پروژه های عملیاتی ، امکانات اجرا و تحقق اهداف آن ها را فراهم نماید.اما نمی توان برنامه ریزی مالی را به تنهایی و جدا از سایر برنامه یا ساختار سازمان تدوین و اجرا نمود.زیرا پیوستگی و تعامل سیستم های مالی ، اجرایی و نظارتی به عنوان یک ضرورت جهت تحقق اهداف سازمان این امکان را فراهم نمی کند که هریک از نظام های برنامه ریزی یا خرده برنامه ها به تنهایی تنظیم و باجرا درآیند و هریک راه خود را جدا یا بی ارتباط با سایر واحد ها طی کنند. نکته بسیار با اهمیتی که باید مورد توجه قرار گیرد ضمانت اجرایی شدن برنامه هاست.اگر زیبا ترین ، جامع ترین و بهترین برنامه را تهیه کنیم و برای اجرای آن قدم های مثبت و اثربخشی برنداریم و یا در اجرای دقیق برنامه سستی بخرج دهیم حتی اگر بتوانیم هدفهای خاصی را تحقق ببخشیم بهار گزافی برای آن می پردازیم که با مدیریت مالی در تقابل است.برنامه نیازمند اجرا و نظارت دقیق است.همانطور که گفته شد با وجود تغییرات سریع و شتابان محیطی نمی توان مانند گذشته برنامه ثابتی داشت که تا پایان بی تغییر بماند بلکه برنامه ها باید اتعطاف پذیر باشند و هر تغییری به سبب تحولات محیطی لازم باشد باید نسسبت به اصلاح برنامه اقدام نمود و انحراف از برنامه جایز نیست.

 

2-5-1- برنامه ریزی مالی باید چه اهدافی را دنبال کند

بسیاری تصور می کنند اگر بتوانیم بین منابع و مصارف سالانه موازنه برقرار کنیم به نوعی برنامه ریزی مالی انجام داده ایم درحالیکه این اقدام را نمی توان یک برنامه ریزی مالی تلقی کرد زیرا برنامه ریزی باید:

  1. مبتنی بر برنامه های عملیاتی باشد که مدیران را به هدف های تعیین شده در برنامه برساند.
  2. افق بلند تری را درنظر بگیرد.
  3. منابع و مصارف را متوازن سازد(یعنی برای هر مصرفی منبع مناسبی را در نظر بگیرد.)
  4. منابع را به درستی و به صورت مناسب و با تعیین اولویت ها بین فعالیت ها وبرنامه ها توزیع نماید.
  5. بهره برداری بهینه از منابع را میسر سازد.
  6. نظارت بر منابع و مصارف را امکانپذیر نماید.
  7. از تحقق اهداف برنامه های عملیاتی ، در برابر مصرف منابع اطمینان حاصل کند.(اصلانی ، 1388: 787)

[1]Gendrrone

[2] Jechoutek

دانلود متن کامل پایان نامه ها در سایت zusa.ir
Share