استفاده از نور طبیعی به منظور روشنایی ساختمانها، نه تنها منجر به راحتی و سازگاری بیشتر ساکنین با محل زندگی خود خواهد شد، بلکه مصرف برق را نیز بسیار کاهش داده و متعاقباً مصرف گرما و انرژی یک ساختمان را بطور چشمگیری کاهش خواهد داد.
طراحی پایدار و سازگار با محیط زیست همراه با کارآیی بالا، بسیاری از موفقیتهای خود را از ارتباط موثر و ادغام انرژی خورشیدی در طراحی بدست آورده است. به بیان دیگر می­توان گفت که یکی از اصول اساسی طراحی پایدار بهره­گیری از نور خورشید به منظور کاهش مصرف انرژی در ساختمان بوده است. با این حال، در طراحیهای موجود، مرسوم و قدیمی، استفاده از نور روز بطور مداوم و موثر وجود نداشت و یا بندرت وجود داشته است. اما در سالهای اخیر و با معرفی سیستم نوین BIM و نرم­افزارهای رایانه­ای مربوط به آن، طراحی صورت گرفته توسط معماران و طراحان این توانایی را کسب نموده است که این ویژگیها را بطور اصولی در طراحی ساختمانها لحاظ نماید [۲۸].
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
لازم به ذکر است که امکان استفاده از این فرآیند در طراحیهای رایج و قدیمی نیز امکانپذیر است، اما هزینه کاربری آنها بسیار بالا خواهد بود و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. چراکه وارد نمودن اطلاعات طرح سازه و نحوه روشنایی روز و بهره­گیری از انرژی خورشید در طرحهای قدیمی، کاری بس دشوار و طات­فرسا و بالاخره مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است.
نرم­افزار معماریRevit  این دشواریها را با به عهده گرفتن انجام مدلسازی و اندازه­گیری و طراحی نور روز داخلی پیچیده در محیط طراحی استاندارد خود بسیار ساده و قابل انجام نموده است. در شکل (۴-۴) نمونه بسیار کوچکی از مدلهای ساده استفاده شده توسط نرم­افزار Revit برای تولید با کیفیت بالا برای تحلیل و بررسی بهره­گیری از نور و روشنایی روز در طراحی ساختمان نشان داده شده است (شکل (۴-۴-الف))؛ علاوه بر این در شکل (۴-۴-ب)، همان مدل با قابلیت سنجش و تعیین شدت شبه رنگ توسط مدلهای radiosity نشان داده شده است [۱۹].