پیمانکاران به طور سنتی از اسناد و مدل های دوبعدی مانند پلان ها،مقاطع و نما ها به عنوان راهنما برای ساخت پروژه های مجزا استفاده می کنند. مدل ها به دو عنصر اصلی وابسته هستند،یکی وابستگی به کاغذ و دیگری ارتباطات زیاد و بیهوده. معمولا اشتباهات سهوی و کم و زیاد کردن ها در این فرآیند کاغذ محور باعث به وجود آمدن هزینه های مالی زیادی می شود. همچنین تاخیرات به وجود آمده از این روش و به تبع آن مشکلات قانونی،از دیگر موانع بر سر راه این کار است.
برای مرتفع کردن این مشکلات البته راهکارهایی پیشنهاد شده است .به عنوان مثال روش طرح و ساخت روشی مناسب برای به حداقل رساندن این مشکلات خواهد بود و یا نرم افزارهای طراحی جدید که جنبه های ناشناخته از کار را به حداقل می رسانند و باعث می شوند مشکلات آتی در آن به حداقل برسد مانند روش ۳D CAD که برتری های زیادی به روش دوبعدی قبلی دارد.
BIM هم فن آوری و هم یک فرایند است. جزء فن آوری BIM  کمک می کند تا ذینفعان پروژه در یک محیط شبیه سازی برای شناسایی هر گونه طراحی بالقوه، ساخت و ساز و یا مسائل عملیاتی به تجسم آنچه است بپردازند. جزء فرآیند ، همکاری نزدیک و ادغام نقش همه ذینفعان در یک پروژه را قادر می سازد.
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، در واقع یک مدل چند بعدی شبیه سازی شده مربوط به هندسه ساختمان، روابط فضایی، اطلاعات جغرافیایی، مقدار و خواص تمامی اجزای ساختمان و ارتباط هوشمند آنها با یکدیگر است. این فن آوری رویکردی جدید در زمینه طراحی ساختمان، اجرا و مدیریت آن به صورت همزمان باکیفیت و هماهنگی بسیار بالاست.
به کمک BIM یک پیمانکار قادر است با استفاده از امکانات شبیه سازی مجازی فرایند ساخت، به تمرین توالی اجرا بپردازد و اثرات تصمیمات خود،کارفرما یا مشاور را قبل از شروع اجرا ارزیابی کند و با کمترین اشتباه، دوباره کاری و ضایعات به کسب بیشترین سود دست یابد.
شبیه سازی، از قابلیت های یک بسته نرم افزاری استفاده کرده و در محیط کامپیوتر واقع می شود.” ساخت و ساز مجازی” به این امر اشاره دارد که می توان ساخت و ساز را اجرا و تجربه کرد و همچنین تغییرات را در پروژه پیش از آنکه به صورت واقع ایجاد شود اعمال کرد. اشتباهات در محیط مجازی و در فاز برنامه ریزی،پیامدهای جدی بدنبال ندارد و موجب درک و شناخت مشکلات می گردد،همچنین زمان کافی جهت دوری کردن از آنها را فراهم می آورد تا پیش از اجرای واقعی رفع شوند. زمانی که یک پروژه به صورت مجازی طراحی و اجرایی شود بسیاری از جنبه های مرتبط آن را می توان مدنظر قرار داد و ارتباطات آنها را به صورت بهینه تعریف کرد پیش از آنکه دستورالعمل های ساخت نهایی شوند.
تفاوت اصلی بین فن آوری BIM و CAD سه بعدی متعارف این است که ۳D CAD ،ساختمان ها را براساس نمایش سه بعدی مستقل مانند پلان ها، مقاطع و نما ها توصیف می کند. ویرایش یکی از آنها مستلزم آن است که تمام نمایش های دیگر بررسی و به روز  شود ، علاوه بر این، داده ها در این نقشه های سه بعدی، نهادهای گرافیکی مانند خطوط، کمان و دایره ها هستند  در مقایسه با آن ، در مدل معنایی متنی هوشمند BIM، اشیاء در غالب عناصر و سیستم های ساختمان مانند فاصله، دیوارها، تیرها و ستون تعریف شده است.
از طریق BIM پیمانکاران می توانند به مزایای زیر دست یابند:
– سود دهی بالا
– خدمات بهتر به مشتری
– فشرده سازی زمان و هزینه
– کیفیت تولید بالاتر
– تصمیم گیری های آگاهانه تر

 • سوالات تحقیق
 • مهمترین عوامل ایجاد تاخیر و دوباره کاری­ها در پروژه های عمرانی در کشور چیست؟
 • نحوه مدیریت تغییرات با استفاده از BIM به چه صورت خواهد بود؟
 • الزامات بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان چه می باشند؟
 • وضعیت شرکت های پیمانکاری ساختمان تهران ، در استفاده از زمینه های کاربرد فن آوری BIM در مدیریت پروژه ها چگونه است؟
 • بسترهای لازم برای بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان چه می باشند؟
  • فرضیه‏های تحقیق
 • تعیین پیش نیازها و بسترهای لازم بکارگیری سیستم BIM در مدیریت ساخت و ساز پروژه های عمرانی، دوباره کاری و اشتباهات ناشی از پروژه ها را به حداقل می رساند.
 • بکارگیری سیستم BIM در پروژه باعث ایجاد یک محیط کاری ایمن با کمترین اشتباهات، دوباره­کاری­ها و ضایعات و در نتیجه کسب بیشترین سود و کمترین هزینه می­گردد.
  • اهداف تحقیق

هدف کلی
بررسی بسترهای لازم برای بکار گیری BIM در شرکت های پیمانکاری جهت مدیریت زمان و هزینه ناشی از تغییرات ودوباره کاری ها در پروژه های ساختمانی ( پروژه های ساختمانی درمانی )
اهداف جزئی         
-بررسی علل و عوامل ایجاد تغییرات و دوباره کاری ها در پروژه ها
– بررسی رویکردها و نحوه مدیریت تغییرات با بهره گیری از روش BIM
-بررسی الزامات بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان
– بررسی زمینه های لازم برای بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری با مشخص کردن وضعیت شرکت های پیمانکاری ساختمان در استفاده از زمینه های کاربرد BIM در مدیریت پروژه ها
 

 • هدف کاربردی

با توجه به بررسی­های انجام شده در زمینه مزایا و معایب بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعاتی ساختمان در پروژه­های ساخت و ساز در کشور، به نظر می­رسد که سازمانهای مربوطه از قبیل سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، شرکتهای مهندسی مشاور، شرکتهای فعال در زمینه ساخت و سازهای کلان در کشور، مدیران و مهندسین طراح، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی فعال در زمینه ساخت و ساز از جمله بهره­وران احتمالی نتایج حاصل از این پایان­نامه باشند.

 • نوع روش تحقیق

روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی می باشد زیرا به توسعه دانش مدل سازی اطلاعات ساختمان( BIM ) در شرکت های پیمانکاری به جهت اجتناب از دوباره کاری ها ومدیریت زمان و هزینه پروژه های ساختمانی می پردازد و از نظر نحوه گرد آوری داده ها، روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است که به بررسی شرایط موجود، توصیف وضعیت پروژه های شرکت به جهت انحراف از زمان و هزینه پرداخته و مشخص می کند که چه میزان از این انحرافات ناشی از دوباره کاری ها و تغییرات حین اجرا می باشد و با شناسایی عوامل مربوط به پیمانکار در ایجاد این تغییرات و دوباره کاری ها و بررسی الزامات بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان و شناسایی بسترهای لازم، فرآیند تصمیم گیری برای امکان بکارگیری آن در شرکت های پیمانکاری را تسهیل می نماید.