بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم …

 •   انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه و دریافت وام تعاونی اعتبار کارکنان
 •   صدور کارت ورود و خروج برای کارکنان جدیدالاستخدام
 •   محاسبه و استخراج اضافه کار ، تاخیر،تعجیل،ماموریت و مانده مرخصی های کارکنان
 •   ثبت برگه های ماموریت روزانه،مرخصی روزانه استحقاقی و استعلاجی در سیستم حضور و غیاب
 •   استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
 •   ارائه گزارشهای ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام ما فوق انجام سایر امور محوله از جانب مقام ما فوق
 • ۲-۲-۳- ۶ معاونت غذا و دارو

  • چارت سازمانی معاونت غذا و دارو

  • ارتقاء کیفی منابع انسانی معاونت
  • ارتقاء کیفی و کمی خدمات دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی در سطح استان
  • ارتقاء سطح منابع مالی معاونت
  • افزایش سطح مشارکت مردم و سایر بخش های مرتبط با حیطه فعالیت معاونت
  • اصلاح فرهنگ تجویز و مصرف دارو و پیشگیری از عوارض ناخواسته داروها
  • ارتقا و بهبود دسترسی به خدمات دارویی در مناطق تحت پوشش
  • ارتقاء کیفیت، سلامت و ایمنی مراکز تولید و عرضه مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی و افزایش رضایت‌مندی خدمات گیرندگان
  • افزایش توان علمی و عملی بخش نظارتی غذایی و دارویی
  • افزایش سطح تکنولوژی و دانش فنی در تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
  • مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه رسمی دارو، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی با همکاری سازمان های مرتبط
  • انجام تحقیقات کاربردی در عرصه غذا و دارو
  • ارتقاء سطح آگاهی عمومی جامعه در زمینه های مرتبط با حوزه غذا و دارو

  شرح وظایف