فایل – بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه …

 • دانشکده بهداشت
 • ۲-۲-۲ بیمارستان‌ها

  بیمارستان و زایشگاه دکتر شریعتی

  ساختمان بیمارستان قدمتی دیرینه دارد و خدمات گوناگونی از کنسولگری گرفته تا خدمات درمانی را در خود تجربه کرده است. در ابتدا این ساختمان به عنوان کنسولگری انگلیس بوده و سپس به بیمارستان عمومی شهرستان بندرعباس تبدیل شد با افتتاح بیمارستان شهید محمدی در سال ۱۳۵۸ بیمارستان عمومی به آنجا منتقل گردید و این بیمارستان تبدیل به بیمارستان اعصاب و روان شد. در سال ۱۳۶۶ راه اندازی بخش اعصاب و روان در بیمارستان شهید محمدی، به دلیل کمبود شدید ارائه خدمات زنان و زایان در شهرستان بندرعباس(فعال بودن تنها یک زایشگاه در شهر بندرعباس) باز این ساختمان در سال ۱۳۶۷ به بیمارستان تخصصصی زنان و زایمان تغییر یافت. افتتاح بیمارستان به عنوان بیمارستان زنان در سال ۱۳۶۷ با
  مجوز ۱۳۰ تخت ثابت بود، ساختمان بیمارستان با ۱۵۲۰ متر مربع زیربنای ساختمانی، دارای ۳ بخش بالینی زنان و زایمان، جراحی زنان و نوزادان و اتاق زایمان و اورژانس می باشد.

  • بیمارستان شهید محمدی
  • بیمارستان کودکان
  • بیمارستان ابن سینا
    1. معاونت ها

  ۲-۲-۳-۱ معاونت آموزشی

  – بازنگری و ارتقاء برنامه های آموزشی
  – توسعه استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی به منظور افزایش تبادل اطلاعات علمی با سایر مراکز دانشگاهی
  – ترغیب اعضا ء هیئت علمی در بکارگیری  روش های نوین آموزشی
  – پیاده سازی وهدفمند سازی دوره های آموزشی زبان انگلیسی
  – تلاش برای ارتقاء سطح آموزشی رشته های مختلف در حد استاندارد های بالای کشور وبین المللی
  – برقراری ارتباط بین صنعت ودانشگاه برای رفع نیازهای طرفین
  ·