سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر سیستم مدیریت برند بر میزان رقابت پذیری بانک

الف
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(M.A)
عنوان
بررسی تأثیر سیستم مدیریت برند بر میزان رقابت پذیری بانک
(مورد مطالعه: شعب بانک تجارت شهر کرمانشاه)
استاد راهنما
دکتر علیرضا مرادی
نگارنده
علی صفا خانی
شهریور ۱۳۹۴
 
سپاسگزاری
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز…
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم.
اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می‌کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب ” من لم یشکر المنعم من الم خلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ” :
ازپدر و مادر عزیزم… این دو معلم بزرگوارم… که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند؛
از استاد با کمالات و شایسته؛ دکتر علیرضا مرادی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛
باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.
تقدیم به
مقدسترین واژه ها در لغت نامه دلم،
مادر مهربانم که زندگیم را مدیون مهر و عطوفت او می دانم
و
پدرم ، مشفق و بردبار
و
همسرم، همراهی مهربان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲ بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………۵
۱-۴ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۵ فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۶ قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۶-۱ قلمرو موضوعی پژوهش……………………………………………………………………………………۹
۱-۶-۲ قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………………………………۹
۱-۶-۳ قلمرو مکانی پژوهش………………………………………………………………………………………..۹
۱-۷ مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۱۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.