سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر سیستم مدیریت برند بر میزان رقابت پذیری بانک- قسمت ۹

– کارکنان این بانک با حضور در کارگاه‌های آموزشی به یادگیری اهداف و ویژگی های برند می پردا زند.
– کارکنان این بانک به صورت دوره ای اطلاعات مربوط برند و اقدامات مربوط به مدیریت آن دریافت می کنند.
– کارکنان این بانک به اندازه کافی از اهداف برند وفعالیت های مربوط به ساخت یک برند آگاه ی دارند.
– گروه ها و بخش های مختلف بانک اطلاعات مربوط به برند را به اشتراک می گذارند(ماریا و دیگران، ۲۰۱۴).
۳- مدیریت استراتژیک برند
– این بانک سرمایه گذاری های قابل توجهی را به مدیریت نام تجاری خود اختصاص داده است .
– این بانک دارای یک تیم چند رشته ای هماهنگ برای مدیریت نام تجاری خود میباشد .
– این بانک در نظر دارد اقدامات بازاریابی خود را با در نظر گرفتن پیامد های ممکن برای تصویر نام تجاری ، انجام دهد.
– این بانک نام تجاری خود را بر اساس یک چشم انداز میان مدت و بلند مدت مدیریت می‌کند (ماریا و دیگران، ۲۰۱۴).
۴- گرایش به بازار
– بانک ما برای ورود به بازار از یک استراتژی متهورانه استفاده میکند .
– بانک ما همواره به دنبال اطلاعات مربوط به استراتژی های شرکا و رقبای تجاری خود می‌باشد .
– بانک ما همیشه به جهش و توسعه رقبای تجاری خود عکس العمل نشان داده است (ماریا و دیگران، ۲۰۱۴).
۵- نوآوری
– این بانک با کمال میل حاضر به پذیرش پیشنهادات مربوط به ایده های جدید و نوآوری میباشد .
– مدیریت این بانک فعالانه به دنبال خلق ایده های جدید می‌باشد.
– توسعه نوآوری یک بخش اساسی از فرهنگ بانک ما است (ماریا و دیگران، ۲۰۱۴).
۶- رقابت جویی
– در بانک ما رشد درآمد در هر سال نسبت به رقبا ، بیشتر است .
– در بانک ما مدت زمان چرخه نقد به نقد در هر سال نسبت به رقبا ، بیشتر کاهش می یابد.
– در بانک ما سهم بازار در هر سال نسبت به رقبا ، رشد بیشتری می یابد (ماریا و دیگران، ۲۰۱۴).
فصل دوم
مبانی و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه
مدیریت هویت برند همان جوهره برند است. مهمترین و منحصر بفردترین خصوصیات برند، در هویت برند نمایان می شود. پرفسور جان کاپفرر معتقد است «داشتن یک هویت، یعنی بودن شما، همانطور که هستید؛ تبعیت از طرح ثابت ولی فردی خودتان». هویت برند، تعیین‌کننده فردیت، آرمانها و اهداف، ارزشها و علائم شناسایی برند است. از دیدگاه کاپفرر، تفاوت هویت و تصویر در این است که هویت، آن چیزی است که شما هستید؛در حالیکه تصویر، برداشتی است که مصرف‌کننده طی ارتباط با شما، از شما استنباط می‌کند. بخشی از هویت برند در جلوه‌های ظاهری آن، نظیر رنگ و طرح برند، نمود پیدا می کند(ابراهیمی و دیگران، ۱۳۹۱). گرچه تعیین هویت بصری و ظاهری برند، یک گام ضروری و اولیه به شمار می آید، ولی تمام ابعاد هویت را پوشش نمی‌دهد. جوهر اصلی برند آن چیزی است که قرار است درآینده تصویر شده و در ذهن مشتری نقش بندد. ظاهر آراسته و آنچه که به چشم می‌آید، بیان هویت یک برند است. انتخاب نماد، مستلزم تعریف روشنی از معنای برند است. برند برای آن که قدرتمند باشد، وظیفه دارد نسبت به هویت خود وفادار بماند. برای هویت برند، ابعاد مختلفی در نظر گرفته شده است. این ابعاد شامل اجزای ظاهری و گرافیکی برند، شخصیت برند، ارتباط برند با مخاطبین، فرهنگ، کیفیت و سایر عوامل است. یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهنده تصویر، هویت برند است. تلاش برایی تقلید باعث می شود تا مدیران، هویت برند خود را فراموش کرده و همرنگ جماعت شوند. با فرصت طلبی و عامه پسندی، برند جوهر اصلی خود را از دست می دهد و باعث می شود تا برند تبدیل به ظاهر بزک کرده ای باشد که هیچ معنایی ندارد. هویت می‌تواند بیانگر کیفیت برند باشد(محمودی و هرندی، ۱۳۹۳).
۲-۲ مبانی نظری
۲-۲-۱ ارزش برند مشتری
یک نام ،اصطلاح ،علامت ،سمبل یا طرح و یا ترکیبی از آنهاکه قصد آن مشخص کردن کالاو خدمات یک فروشنده و یا گروهی از فروشنده‌ها و نیز تفاوتگذاری بین آنها میان سایر رقباست.به طور کلی برند‌ها به چهار دسته تقسیم میشوند:
الف:برند انفرادی: یک شرکت ممکن است بر اساس سیاستی تصمیم بگیرد. برندهای مشخصی را برای هر یک از محصولات خود اقتباس کند.
ب:برند فامیلی: برند‌های فامیلی به یک سری از محصولات خاص محدود می‌شود. اصطلاح برند فامیلی رجوع می‌کند به یک نام تجاری که یک شرکت برای یک سری از محصولاتش اقتباس می‌کند.
پ:برند شرکتی: ما ممکن است براساس همه محصولات اسم شرکت‌کننده یا تولید‌کننده را بگذاریم. وقتی یک شرکت تولیدکننده محصولات متعددی است این نوع برند شرکتی استفاده می‌شود. برای مثال نساجی تاتا (نساجی مازندران) محصولات مهندسی، شیمیایی و غیره.
ت:ترکیبی از همه: محصولات اسامی خودشان را دارند و برند شرکتی مشخص می‌کند که شرکت همه محصولات را تولید می‌کند. مثل (تاج شرکت تاتا) یا (تاژ شرکت بهداد)(شهسوار و عالم تبریز، ۱۳۹۴).
۲-۲-۱-۱ خصوصیات یک برند خوب
۱- برند می‌باید چیزی از هدف تولید محصول، کیفیت آن، منافع آن، استفاه‌های آن و طرز عمل آن و غیره پیشنهاد کند.
۲- برند باید ساده، کوتاه و دارای تلفظ ساده بوده و به خاطر سپردن آن آسان باشد. برای مثال، لوکس، بی بی سی، نایک ، مگی ، بیک ، و …
۳- برند باید به سادگی تبلیغ و شناسایی شود.
۴- برند باید بخشی از یک حالت و طبیعت دائمی‌باشد.
۵- برند باید ساده و شفاف و جذاب باشد.
۶- باید قابل ثبت و حمایت حقوقی باشد.
۷- باید مشخص و دقیق باشد.
۸- باید دارای صدای لذت بخش درهنگامی که آن را می‌شنوید باشد.
۹- باید اقتصادی بوده و قابل تولید مجدد و تکثیر باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.