انگیزه پیشرفت تحصیلی:/پایان نامه درباره یادگیری مشارکتی

عوامل موثر بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان

محققان در بررسی همه جانبه پیشرفت تحصیلی به عوامل درون فردی (روان شناختی) و محیطی که پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می‏کنند، پراخته اند. یکی از عوامل درون فردی انگیزش تحصیلی است. انگیزش تحصیلی یک درگیری تحصیلی یا به عبارت دیگر سرمایه گذاری شناختی، عاطفی و رفتاری برای پیشرفت در تعلیم و تربیت بر اساس اهداف آموزشگاهی است (تاکر[1]، رایکو[2] و هرمان[3]، 2011، به نقل از حجازی، 1386).

ارزشیابی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانش‏آموزان در طول تحصیل و بررسی عوامل مرتبط با آن یک از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی به ویژه در دانشگاه‏ها می‏باشد این امر در تدوین برنامه آموزشی بهتر، ارتقای کیفیتی آموزش و نهایتا در اصلاح و بهبود کارایی مسئولین مربوطه تاثیر به سزایی دارد (همائی، 1387).

توجه به این امر چیزی است که در تمام دنیا در رأس برنامه‏های توسعه آموزش مد قرار می‏گیرد به منظور پیش بینی وضعیت تحصیلی دانش‏آموزان، تعیین ملاک‏ها و متغیرهای مناسب از جمله عمده‏ترین حوزه‏های پژوهشی است که محققان علوم تربیتی و روان شناسی در آن فعال می‏باشد. تحقیقات بسیاری در زمینه پیش بینی عملکرد تحصیلی انجام پذیرفته است و وضعیت اقتصادی اجتماعی سطح تحصیلات، آموزش و نمرات آزمون‏های پیشرفت تحصیلی و هوش از جمله شاخص‏هایی است که محققان از آن جهت پیش بینی وضعیت فرد در آینده استفاده می‏ نمایند (همائی، 1387).

چرا بعضی از دانش‏آموزان مشتاقانه به دانشگاه روی می‏آورند و در مطالعه کردن از خود سخت کوشی نشان می‏دهند حال آنکه بعضی دیگر از مطالعه اجتناب می‏ورزند؟

چرا بعضی از دانش‏آموزان از تحصیل در دانشگاه و خارج از آن لذت می‏برند و به پیشرفتشان افتخار می‏کنند، حال آنکه بعضی دیگر نسبت به یادگیری دلواپس و ناشادند؟

این‏ها پرسش‏های انگیزشی هستند و با یادگیری تحصیلی دانش‏آموزان ارتباط مهمی دارند. انگیزش با یادگیری ارتباط دارد زیرا یادگیری فرایندی متعالی است که مستلزم کوشش عمدی و آگاهانه است، حتی اگر دانش‏آموزانی که از توانایی بالا برخوردارند، هنگام یادگیری توجه کافی نداشته باشند و کوشش از خود نشان ندهند قادر به یادگیری نخواهند بود برای اینکه دانش‏آموزان بتوانند از برنامه‏های درسی دانشگاه حداکثر بهره را ببرند باید اساتید زمینه‏ای فراهم آورند که در آن دانش‏آموزان به درگیری در فعالیت یادگیری برانگیخته شوند (محمدپور، 1390).

انگیزه پیشرفت مهم‏ترین انگیزه در روان شناسی تربیتی است و تحقیقاتی هم پیرامون این سازه صورت می‏گیرد تلاشی است در جهت بهبود پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان و مهم‏ترین کاربردها را در امر آموزش و پرورش دارد (موسوی راد، 1391). البته گاهی افراد امر جستجوی فعالیت مثبت و پیشرفت در کار موفق شده و زمانی نیز شکست می‏خورند زمانی که دانش‏آموزان تصور می‏کنند در یک تلاش موفق تر بوده اند آن‏ها تشویق به یادگیری در آینده می‏شوند و برعکس زمانی که دانش‏آموزان در یک دوران با شکست مواجه شده انگیزه آن‏ها برای ادامه تلاش با مشکل روبرو می‏شود.

بحث انگیزه پیشرفت برای اولین بار و به صورت علمی تحت عنوان نیاز توسط موری مطرح شد (بهرامی، 1391) او برای انسان چندین نیاز مطرح کرد که برخی زیستی و برخی روانی هستند. انگزش پیشرفت یک نیاز اجتماعی است و عبارت است از غلبه کردن بر موانع، رسیدن به استانداردهای عالی، رقابت با دیگران و پیشی گرفتن از آنها (دارابی، 1391).

پژوهش‏های انجام شده در زمینه انگیزه نشان داده اند که افراد از لحاظ این نیاز تفاوت‏های زیادی با یکدیگر دارند. بعضی از افراد دارای انگیزش سطح بالایی هستند و در رقابت با دیگران در کارهای خود برای کسب موفقیت به سختی می‏کوشند. بعضی دیگر انگیزش چندانی به پیشرفت و موفقیت ندارند و از ترس شکست آماده خطر کردن برای موفقیت نیستند (سلگی، 1391).

داشتن هوش و استعداد را عامل پیشرفت در تحصیل علم و کسب دانش می‏دانند ولی این تعریف کامل و جامع نیست، زیرا گذشته از این واقعیت که عدم موفقیت تحصیلی و علمی افراد پرهوش بی شماری، این مدعی را باطل می‏کند، علاوه بر هوش که اصل لازم برای پیشرفت تحصیلی است عوامل دیگری نیز در تحصیل علم و دانش دخالت دارند مانند عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی-فرهنگی و وضع بدنی و جسمی و … (اسودی، 1391).

روان شناسان انگیزه پیشرفت و موفقیت را جزء انگیزه‏های اکتسابی آدمی دانسته اند (مک کللند[4] و همکاران، 2011، به نقل از امیرافشاری، 1380) بیش از سایرین مفهوم انگیزه پیشرفت را مورد بررسی قرار داده اند. از نظر آنها انگیزش پیشرفت زمانی مطرح می‏شود که شخص در فعالیت خود معیار ممتازی را الگو قرار دهد و در پی موفقیت باشد.

تحقیقات نشان می‏دهد که هر شدت انگیزش پیشرفت بیشتر باشد به همان اندازه موفقیت فرد افزایش خواهد یافت. همچنین انگیزه پیشرفت به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی یادگیری در نظر گرفته می‏شود انگیزش پیشرفت تاثیر فراوانی بر عملکرد افراد دارد.

به اعتقاد بسیاری از روان شناسان و مربیان همانند (بلوم[5] و واینر[6]، 2011، به نقل از امیرافشاری، 1380) یکی از عوامل پیشرفت در کلاس درس عامل انگیزش است و اغلب مربیان به احتمال قوی با نظر بیوگلسکی موافقند که انگیزش عامل اساسی پیشرفت تحصیلی می‏باشد.

انگیزش پیشرفت بر پایه دستیابی به موفقیت و برآورده ساختن آرزوهایمان در زندگی استوار می‏باشد و انگیزش پیشرفت باعث تأثیرگذاری بر شیوه اجرای یک تکلیف و نشان دادن تمایلات شایستگی می‏شود (هاراکیویز، رون؟، کارترز، اتوووالیوت[7]، 2011). سائقه‏ای فیزیولوژیکی پایه، رفتار طبیعی ما را در محیط‏های گوناگون تحت تاثیر قرار می‏دهند. بسیاری از اهداف ما بر پایه مشوق ها[8] استوار است و دامنه آن می‏تواند از گرسنگی تا نیاز به عشق و روابط جنسی پخته در نوسان باشد. دامنه انگیزش پیشرفت می‏تواند از نیازهای بیولوژیکی تا ارضای تمایلات خلاق و دستیابی به موفقیت در رقابت‏های مخاطره آمیز تغییر یابد. به طور کلی افراد دارای انگیزه پیشرفت احساس می‏کنند که بر زندگی شان تسلط دارند و از آن لذت می‏برند آنها سعی می‏کنند عملکرد خود را بهبود بخشند و ترجیح می‏دهند کارهایی را انجام دهند که چالش برانگیز باشد و به کارهایی دست زنند که ارزیابی پیشرفت آنها امکان پذیر باشد (اریکسون، 2011، نقل از یارمحمدیان و همکاران، 1388).

[1] – Tucker

[2] – Rayco

[3] – Herman

[4] – Mc Celland

[5] – Bloom

[6] – Weine

[7] – Harackiewicz, Barron, Carters, Lehto and Elliot

[8] – Lncentive

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان دختر پایه هفتم شهرستان جم