اندیشه ایران هراسی و بازتولید آن در سیاست خارجی امریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما۹۳- قسمت ۱۴

ایران همچنین تلاش خواهد کرد تا تهدیدات خارجی را از طریق حل و فصل موضوعات معوقه با بقیه دنیا، به ویژه با همسایگان بلافصلش، مرتفع سازد. اعتمادسازی و همکاری مبنای اصلی سیاست منطقه‌ای ایران را تشکیل خواهد داد. به همین دلیل، سال گذشته ایران ایجاد ترتیبات امنیت و همکاری در منطقه خلیج فارس را پیشنهاد کرد. ایران، به مثابه یک بازیگر منطقه‏ای مسئول، از طریق همکاری دو جانبه، منطقه‏ای و چندجانبه با کشورهای منطقه و فرا‌تر از آن در مبارزه علیه افراطی‏گری و خشونت و تحدید آن فعالانه مشارکت خواهد کرد.
مضافاً، ایران روابط خود با ایالات متحده را از طریق تحدید اختلاف نظرهای موجود و جلوگیری از بروز تنش بیشتر غیر ضروری را حکیمانه مدیریت خواهد کرد، و بدین ترتیب به تدریج از تنش‏‌ها خواهد کاست. ایران همچنین با کشورهای اروپائی و دیگر کشورهای غربی با هدف احیای روابط پیشین و گسترش بیشتر روابط وارد تعامل خواهد شد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۱-۵-بحث و نتیجه گیری
با عنایت به مباحث یادشده میتوان گفت پدیده ایران هراسی، به ویژه در منطقه، معلول و محصول دو دسته عوامل ساختاری و غیرساختاری است. عوامل ساختاری این پدیده یعنی قدرت ایران، نزدیکی جغرافیایی و تا حدی قدرت تهاجمی کشورمان چندان قابل تغییر نیست. نیات تهاجمی، مؤلفه ای است که قابل مدیریت است و دقیقاً در همین حوزه است که نقش تصمیمگیران ارشد اهمیت می یابد. زیرا رفتاری که اینان بروز میدهند و ادبیاتی که به کار میگیرند، نقش پراهمیتی در تقویت یا تضعیف ایران هراسی دارد.
ممکن است این پرسش مطرح شود که اساساً چه ضرورتی دارد که ایران هراسی در منطقه تخفیف یابد؟ یا این استدلال مطرح شود که ایران هرچه تهدیدزاتر و غیرقابل پیش بینی تر باشد، اهداف خود را بهتر پیش خواهد برد. پاسخ در استراتژی کلان ایران نهفته است. سند چشم انداز به عنوان استراتژی کلان کشور، هدف اصلی را کسب جایگاه نخست منطقه ای در حوزه های اقتصادی، علمی و فناوری برشمرده است. نیل به این هدف به سیاست خارجی متناسب نیازمند است و با هرگونه سیاست خارجیای نمیتوان به آن دست یافت. برای نیل به هدف اصلی چشم انداز، ضرورت دارد نگرانی دیگران از قدرت یابی ایران و بالطبع هزینه های این روند برای کشور به حداقل ممکن کاهش یابد. سیاست خارجی متناسب با سند چشم انداز، شکلی از سیاست خارجی است که قدرت یابی ایران را به مثابه فرصتی جمعی در پهنه منطقه ای و بین المللی بنمایاند، به گونه ای که دیگران در روند قدرت یابی ایران حوزه های گسترده ای از فرصت و نه تهدید بیابند. اساسی ترین اقدام اینگونه سیاست خارجی، تخفیف ایران هراسی تا سر حد امکان و پرهیز از ادبیات تهدیدآلود در دیپلماسی است.
از زاویۀ پیامدها، ترویج ایران هراسی باعث شده است ائتلافی ضدایرانی شکل گیرد. این ائتلاف، طبیعتاً هزینۀ پیگیری اهداف سیاست خارجی کشور و تأمین منافع ملی را بسیار بالا میبرد. ازاینرو از منظر منافع ملی ایران، موضوع کلیدی چگونگی ایجاد شکاف در این ائتلاف است. به بیان بهتر، اکنون موقعیت منطقه ای ایران با دو ویژگی متعارض روبه رو است. از یک سو همانگونه که در ابتدای مقاله مطرح شد، روند انتقال قدرت در منطقه آغاز شده است، روندی که بالقوه میتواند موازنه قدرت منطقه ای را به سود ایران تغییر دهد و تثبیت کند. از دیگر سو بهموازات روند قدرتیابی ایران، ایران هراسی نیز به گونهای روزافزون در منطقه و در پهنه بین المللی اشاعه مییابد. طبیعی است که هرچه موج ایران هراسی قدرتمندتر شود، به سرانجام رسیدن روند انتقال قدرت در خاورمیانه و ارتقای پایدار موقعیت استراتژیک ایران با دشواریهای بیشتر و بیشتری مواجه خواهد شد. به بیان دیگر، اکنون گشایشی استراتژیک [۱۷] برای ارتقای موقعیت ایران وجود دارد، گشایشی که فرصتها و چالشهای گرانسنگ توأمانی در خود دارد. بهره برداری از فرصتهای ناشی از این گشایش، عقلانیت بالایی می طلبد.
در سالهای اخیر، ایران‌هراسی موضوع محدوده بیشتری از تبلیغات رسانه‌ای شامل سینما بوده، که محققاً قادر به اعمال قویتر در دستکاری نظریات مخاطبان میباشد. میزان قابل ملاحظه‌ای تبلیغات سیاسی یا پروپاگاندا علیه ایران وجود دارد که هدف بیشتر آنها نشان دادن وجهه‌ای شیطانی از ایرانیان هستند، برخی از این تلاشها در محیط اینترنت توسط توزیع گسترده رایانامه، شبکه‌های اجتماعی و تارنماها صورت میگیرد و برخی دیگر در رسانه‌های دیگر بر اساس موارد دروغ، یا تحریف شده، و یا موضوعات تخیلی حضور دارند. برخی از فیلم‌های ساخته شده با مفهومات ضدایرانی و تلاشهای دیگر شامل موارد زیر میباشند:

 • ۳۰۰
 • بدون دخترم هرگز
 • خبر تحریف شده خبرگزاری رویترزمبنی بر پرورش زنان تروریست توسط ایران
 • تحریف در ترجمه‌های خبری و یا مصاحبه با ایرانیها؛

امام خمینی (ره) با سخنان حکیمانه خود فرمودند رژیم اشغالگر قدس باید از صحنه روزگار و از روی نقشه جهان محو شود و ما نیز تاکید می کنیم: مسئله فلسطین مسئله ای نیست که با دستیابی به یک سرزمین محدود قابل سازش باشد چرا که کسی نمی‌تواند اجازه دهد دشمن در قلب جبهه خودی حضور و پرورش یابد.
بنا به گزارش سازمان Fair، هرچند این یک جمله دشمنانه بوده اما به هیچ وجه معنی پاک کردن این کشور از صفحه نقشه با توسل به زور را نمی‌دهد، و در ادامه این سازمان نسبت به این نوع ترجمه و تکرار این ترجمه غلط در بیش از ۸۵۰۰ بار توسط خبرگزاری‌های اصلی غربی انتقاد مینماید.[۲۵] این در حالیست که این ترجمه غلط دستاویزی برای شیطانی بودن ایرانیان و مقایسه ایشان با سربازان حزب نازی آلمان نزد مردم دنیا قرار گرفت.
۲-۵ محدودیت های تحقیق

 • نبود اطلاعات کافی در مورد موضوع مورد نظر
 • عدم دسترسی به مطالب معتبر و جدید در رابطه با موضوع مورد نظر
 • محدودیت زمانی جهت انجام تحقیق به طور متوسط

۳-۵ پیشنهادهای پژوهش
-افزایش مانورهای نظامی در منطقه برای افزایش اعتماد به نفس
-گسترش تبلیغات فرهنگی
-گسترش الگوی ایرانی – اسلامی
– افزایش مذاکرات و نشست های دوستانه بین کشورها
-افزایش گزارشات و نشستهای خبری
منابع فارسی

 • ادیان و مذاهب، امنیتی، بیداری اسلامی، دولتی، سیاست، ایران، آمریکا، بین المللی(ایران‌هراسی؛ توطئه ‌آمریکا برای غارت خاورمیانه)، کدخبر:۵۱۶۴۶
 • بحران ششم، ایران، اسرائیل، امریکا و شایعات جنگ، فصلنامه سیاست خارجی، سال ۲۶، شماره ۱، بهار ۱۳۹۲
 • پایان عصر ایران هراسی،۱۲/۰۹/۱۳۹۲،کد خبر ۸۰۹۳۳۳۸۲ (۳۶۸۸۹۵۲)
 • خبرگزاری جمهوری اسلامی،ایرنا،آیپک،آغاز چالش با دولت اوباما،۱۴/۱۲/۱۳۹۲،کد خبر:۸۱۰۷۲۷۲۲
 • خبرگزاری ایمنا،توافق هسته ای،پروژه ایران هراسی را شکست می دهد.چهارشنبه ۳۷ اذز،۱۳۹۲٫ کد خبر:۱۲۸۸۹۳
 • سرمقاله جمهوری؛ گام های عملی واشنگتن در ،طرح ایران هراسی ، چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۸، کد خبر: ۶۳۶۴۹
 • محمدی، فاطمه،مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC
 • ملک محمدی، حمیدرضا و، داودی، مهدی، «تاثیر ایران هراسی بر سیاست های نظامی امنیتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس»، فصلنامه سیاست، دوره۴۲، شماره دو، تابستان ۱۳۹۱ : (۲۲۷-۲۴۶).
 • مهدی،نورالدینی،تشدید فضای رسانه ای”ایران هراسی”