افراد مستعد فرسودگی:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی

ویژگیهای افراد مستعد فرسودگی

 • زود سرکار می روند .
 • دیراز سرکار بر می گردند .
 • در حین غذا خوردن مشغول کار هستند .
 • کارها را به منزل می برند .
 • به ندرت به مرخصی یا تعطیلات می روند .
 • تفریح رفتن آنها به خاطر کارشان است .
 • وقت را برای همسر و فرزندان جیره بندی می کنند .
 • عادات خوابیدن و غذا خوردن آنها بی نظم است .
 • توانایی نه گفتن در برابر کار را ندارند (صلاحیان و سلطانی ، 2012).

 2-2-9 عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی

 • شرایط سخت و طاقت فرسای کاری
 • ناکامی ها و فشارهای عصبی فراوان
 • فشار مداوم برای سعی و تلاش بیشتر
 • صرف وقت و انرژی زیاد و ناملموس و بی ثمر
 • تعارض مستمر بین فعالیتهایی که زمان و تلاش می طلبند
 • فقدان باز خورد مثبت و پاداش دهنده
 • بی توجهی و روشن نبودن انتظارات و توقعات کاری
 • محیط شغلی غم افزا
 • روابط ضعیف انسانی
 • کار زیاد و نداشتن تفریح(محمدی فرود ،1390).

2-2-10  شیوه های مقابله با فرسودگی شغلی

 • استفاده از برنامه های متنوع برای بهبود وضعیت بدنی خود
 • استفاده از روش های خاص آرمیدگی
 • یادگیری روش های بهتر و اثر بخش تر انجام دادن کارها، از کارکنان سازمان ها
 • تغییر دادن شرایط فیزیکی یا روانی کار خود
 • شرکت در کارگاه های آموزشی تحت عنوان مدیریت زمان
 • تغیر طرز فکر نسبت به کار و زندگی ، خوش بینی و استفاده از خرده گیری های مثبت نسبت به خود و دیگران
 • شناسایی محدودیت ها و پر هیز نمودن از انجام کارهایی که توان ذهنی و جسمی لازم برای آنها را نداریم .
 • پرداختن به تفریحات و سرگرمی های سالم از قبیل شعر همراه با موسیقی ، مسافرت ، پیاده روی کردن ، استخر، کوهنوردی ، شرکت در جشنواره ها
 • توجه جدی به رفاه جسمی و روانی از قبیل تغذیه مناسب ، ورزش و استراحت
 • توزیع کارها و کمک گرفتن از دیگران
 • شناخت و قبول توانایی ها و ناتوانی های خود ( پذیرش خود)
 • پذیرش واقعیت ها و رها کردن آرمان و آرزوهای نا ممکن
 • توسعه روابط دوستانه و صمیمانه با دیگران
 • اتکای به نفس و عدم انتظار زیاد از تایید های بیرونی
 • ترک کردن محیطی که کار کردن در آن را دوست نداریم .
 • باز بودن و انعطاف پذیری در پذیرش دیدگاه های دیگران
 • پرورش حس شوخ طبعی و خندیدن
 • رها کردن کارها در صورتی که احساس فرسودگی می کنیم .
 • شناسایی علایم اولیه فرسودگی شغلی و انجام دادن سریع عملیات جبرانی و ترمیمی
 • در صورت حل نشدن مشکل ، استفاده از خدمات روان شناسی و مشاوره تخصصی (جکسون، 2011).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان اداره آموزش وپرورش شهر کرمانشاه