بررسی اطلاعات برنامه زمانی تغییر، بعد از اعمال تغییر، آسان است، زیرا تمام اطلاعات بدون در نظر گرفتن دقت آنها در دسترس است. با این حال پیش بینی تاثیر تغییر در برنامه ،قبل از ایجاد تغییر دشوار است. به دلیل عدم قطعیت های بسیاری که مربوط به بهره وری نیروی کار،در دسترس بودن مواد و دخالت در کار است ، هزینه برنامه تغییر بسیار بالایی دارد (در صورتی که قرارداد شامل بند مجازات باشد) [۴۵].
اغلب پروژه ها با استفاده از روش مسیر بحرانی (CPM) برنامه ریزی شده اند (نشر CII6-1990،۱۰). این روش برنامه ریزی ،فعالیت ها و وابستگی ها را نشان می دهد. CPM پایه و اساسی فراهم می کند که در برابر تاثیر تغییرات در برنامه می تواند ارزیابی شود. شناورها (هر دونوع تام و آزاد) ،نقش مهمی در ارزیابی تاثیر برنامه ریزی بر روی آنها نشان می دهند و انعطاف پذیری موجود برای رسیدگی به شرایط پیش بینی نشده، از این قبیل تغییرات است [۴۵].
یک مطالعه قبلی ( lbbs و آلن ) توسط موسسه صنعت ساختمان انجام گرفته است که در آن از ۱۸۰ پروژه استفاده شده است که تغییرات را بررسی کرده اند.  مطالعه این پروژه ،مسیر سریع را نشان داد ،با این حال هرچه به سوی پایان پروژه می رود تمایل به ایجاد تغییرات بیشتر دارد و در نتیجه افزایش شدت کار و پایان و اتمام گیج کننده تری دارد [۴۵].

 • اثرات غیر مستقیم یا تبعی

همیشه اثرات غیر مستقیم بر تغییراتی که نادیده و یا دست کم گرفته شده وجود دارد. اثرات تبعی می تواند بعد از انجام تغییر در بسته های کاری دیگر رخ دهد و در نتیجه در کل پروژه تاثیر گذارد. بنابراین ضروری است که به بررسی این امکان و ایجاد مکانیزمی برای بررسی پیامد های آن بپردازیم[۴۵]. دربند تغییر قرارداد باید به طور کامل هر دو اثرات مستقیم و غیر مستقیم (تبعی) در نظر گرفته شود. موارد زیر ازجمله اثرات متعاقب تغییر است:

 • اثرات آن بر روش یا روش های مورد استفاده در بسته های کاری دیگر (با توجه به تغییر ایجاد شده در کار قبلی و یا کل )
 • کاهش بهره وری : بهره وری در بسته های بعدی کاری و یا فعالیت بعدی کاهش می یابد.
 • افزایش هزینه سربار: بدیهی است که اگر این تغییر بر برنامه تاثیر (مادی یا سطح اداری ) گذارد، متناسب با آن سربار پروژه را افزایش می دهد.
 • اثرات بر روی پیمانکاران فرعی :پیمانکاران فرعی طرح خود و برنامه زمانی خود را بر اساس بازه زمانی که پیمانکار اصلی اجازه داده است ،تنظیم کرده اند که در این شرایط مجبور به بازبینی آن می شوند. هنگامی که یک تغییر طول می کشد، پیمانکار فرعی ممکن است نیاز به تنظیم برنامه های خود و بر این اساس برنامه ریزی مجدد داشته باشد. [۴۵].
 • پیمانکار فرعی به نوبه خود ممکن است به دنبال قیمت جدید و یا تنظیم برنامه زمانبندی باشد.
 • متفرقه : در زیر برخی از اقلام هزینه های بالقوه که ممکن است نادیده گرفته شود ،بیان شده است:
 • ارزش زمانی سرمایه گره خورده است به تغییر
 • تغییر کار به دوره مطلوب کمتر
 • اعضای اضافی و بیمه 
  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
 • کارمهندسی برای اصلاح نقشه ها و اسناد
 • اثرات فعالیت های تدارکاتی