آمادگی هوازی، توسعه ظرفیت

۲-۲-۱-۸- ضرورت توسعه ظرفیت هوازی.. ۱۸
۲-۲-۱-۹-  سهم آمادگی هوازی در رشته­های مختلف ورزشی.. ۱۹
۲-۲-۲- توان بی­هوازی.. ۲۰
۲-۲-۲-۱- ظرفیت بی­هوازی.. ۲۲
۲-۲-۲-۲-سهم آمادگی بی­هوازی در رشته­های مختلف ورزشی.. ۲۳
۲-۲-۲-۳- تمرین بی‌هوازی.. ۲۴
۲-۲-۲-۴- سرعت… ۲۵
۲-۲-۲-۴-۱- اجزاء سرعت… ۲۵
۲-۲-۲-۴-۲- عوامل موثر بر سرعت… ۲۵
۲-۲-۲-۴-۳- وراثت… ۲۵
۲-۲-۲-۴-۴- خاصیت ارتجاعی عضله. ۲۶
۲-۲-۲-۴-۵- طول عضله. ۲۶
۲-۲-۲-۴-۶- نیرو و سرعت… ۲۶
۲-۲-۲-۴-۷- سن و جنس…. ۲۶
۲-۲-۲-۴-۸-درجه حرارت.. ۲۷
۲-۲-۲-۴-۹- شکل بدن.. ۲۷

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *