Posts

رابطه باورهای فراشناختی با اختلال افسردگی و اضطراب

رابطه باورهای فراشناختی با اختلال افسردگی و اضطراب فراشناخت، به ساختارها، دانش و فرآیندهای روانشناختی اشاره می­کند، که با کنترل، تغییر و تفسیر افکار و شناخت­ها سروکار دارد. براساس... ادامه مطلب | Share it now!
طراحی برنامه های درسی فعال از دیدگاه صاحب نظران

طراحی برنامه های درسی فعال از دیدگاه صاحب نظران ژان ژاک روسو ( 1778 ـ 1712 ) میلادی روسو استفاده از روش های فعال را در آموزش مورد تاکید قرار می دهد و بیشتر نظراتش در کتاب « امیل » آمده است ،... ادامه مطلب | Share it now!