Posts

مقاله رایگان درباره افغانستان، حقوق بشر، کارشناسان، حقوق بشری

لازم را پیدا کند. ‬‬‬ تلویزیون های افغانستان عمدتا به زبان دری به پخش برنامه می پرداختند، از این رو احساس نیاز به شبکه هایی که به زبان پشتو به پخش برنامه بپردازند، پیدا شد و... ادامه مطلب | Share it now!


مقاله رایگان درباره افغانستان، منابع مالی، بخش خصوصی، آگهی های بازرگانی

‪۱۳۷۱‬ از پویایی خود بازماند و در زمان مجاهدین ارزش و کاربرد آن به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل یافت.‬ در سال ‪ ۱۳۷۵‬خورشیدی که مجاهدین کابل را ترک کرده و شهر به گروه طالبان واگذار شد... ادامه مطلب | Share it now!


مقاله رایگان درباره افغانستان، جنگ جهانی دوم، پخش تلویزیونی، حزب دموکرات

افغانستان است که توسط هاشم عصمت اللهی به عنوان رسالۀ دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۰ به رشتۀ تحریر در آمده است، در این تحقیق با استفاده از روش کیو نظام مطلوب... ادامه مطلب | Share it now!


مقاله رایگان درباره افغانستان، وسایل ارتباط جمعی، ارتباط جمعی، رسانه های جمعی

گردید(غبار، ۱۳۸۲ : ج ۱ ، ص ۱۰). نخستین بار در سند قرارداد تجاری و سیاسی ایران و بریتانیا در سال ۱۸۰۱ میلادی (۱۲۱۵ خورشیدی) از افغانستان به عنوان کشور نام برده شده است. به استناد... ادامه مطلب | Share it now!


مقاله رایگان درباره افغانستان، دانشجویان، طلاق، قانون اساسی

ه تلویزیون های خصوصی یکی پی دیگری به وجود آمد و در حال حاضر بیش از بیست شبکۀ تلویزیونی خصوصی در افغانستان فعالیت می کنند که در مقایسه با شبکه های دولتی از مخاطبان زیادتری برخوردار... ادامه مطلب | Share it now!


مقاله رایگان درباره افغانستان، استفاده و رضامندی، توسعه سیاسی، خانواده ها

…………………………………………………………………۷۵ توسعه سیاسی در افغانستان... ادامه مطلب | Share it now!


پایان نامه با کلمات کلیدی ملی‌گرایی، اتحادیه اروپا، ناسیونالیسم، منافع ملی

هرگز طوری عمل نمی‌کند که احساسات منطقه‌ای را علیه دولت‌ها تحریک کند. سیاست‌های مذکور سبب تقویت خودگردانی منطقه‌ای شده، اما در جهت شناسایی ملت‌های اقلیت نبوده است. اتحادیه اروپا... ادامه مطلب | Share it now!


مقاله رایگان درباره افغانستان، توسعه سیاسی، قانون اساسی، آزادی بیان

پیشگفتار این تحقیق که با هدف نقش تلویزیونهای خصوصی ( آریانا، تمدن، سبا، تلویزیون یک و طلوع ) در توسعه سیاسی افغانستان با بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه هرات انجام شده است در پی آن است... ادامه مطلب | Share it now!


پایان نامه با کلمات کلیدی اتحادیه اروپا، خودمختاری، جنگ جهانی اول، حق تعیین سرنوشت

یک فدراسیون مشترک‌المنافع بوده است. نوع دوم اقلیت‌های ملی در تقسیم‌بندی کیملیکا «مردمان بومی»۱۰۷ است که اشاره به اقوامی دارد که از گذشته‌های دور و پیش از جا به جایی جمعیت‌های... ادامه مطلب | Share it now!


پایان نامه با کلمات کلیدی اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپایی، منافع ملی، احزاب ملی

نشاندهنده ترس از پیامدهای این جریان است. دلیل اصلی این نگرانی،بررسی احتمال جدایی اعضای اتحادیه است. در حالی که پیامدهای وقوع چنین امری،بسیار بعدتر از بروز نتایج تنش زای به قدرت... ادامه مطلب | Share it now!