بایگانی دسته: دسته‌بندی نشده

 توسعه پایدار و اکوتوریسم

 توسعه پایدار امروز دیگر در تعریف توسعه نمی گویند که توسعه چیست بلکه می گویند توسعه چه باید باشد. در این بایدها و نبایدها است که ارزش‌های مختلف مطرح می شوند و به توسعه جهت می دهند. در نگاه جدید … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای  توسعه پایدار و اکوتوریسم بسته هستند

فعالیت‌های گردشگری در نواحی روستایی

فعالیت‌های گردشگری در نواحی روستایی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. از دهه ۷۰ در همه کشورهای توسعه یافته گردشگری نقش کلیدی در توسعه برخی نواحی روستایی که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی با رکود مواجه بودند، داشته است … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فعالیت‌های گردشگری در نواحی روستایی بسته هستند

جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی- قانون جامع کاداستر

این جرم کـه در زمـره ‌جرایم‌ مـربوط بـه ثـبت اسناد است، همانند اکثر جرایم، دارای سـه رکـن قانونی، مادی‌ و معنوی‌ است. رکن قانونی: علاوه بر ماده ۱۰۰ یاد شده، مـادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قـانون‌ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده رکن … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی- قانون جامع کاداستر بسته هستند

نقشه کاداستر و پیشگیری از جرایم ثبتی

نقشه کاداستر در مفهوم گسترده به معنای کاداستر چند منظوره می‌باشد که کلیه دارائیهای غیر منقول یک کشور را در بر می‌گیرد. در این مفهوم تمامی نقاط یک کشور از سند مالکیت دیجیتال و نوین برخوردار می‌باشد و در واقع … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای نقشه کاداستر و پیشگیری از جرایم ثبتی بسته هستند

مدیریت زنجیره تامین سبز – تصمیم گیری های چند معیاره فازی

خط و مشی کیفیتشرکت لینانیک تصمیم دارد با پیاده سازی ISO9001:2008، ISO14001:2004 ، OHSAS18001:2007 ،ISO22000:2005 و HACCP با همکاری پرسنل خود به اهداف زیر نایل آید : افزایش رضایت مشتریان بدست آوردن، حفظ و توسعه بازارهای داخلی و خارجی بهبود … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای مدیریت زنجیره تامین سبز – تصمیم گیری های چند معیاره فازی بسته هستند

راﻫﺒﺮد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ -مدیریت زنجیره تامین سبز – تصمیم گیری های چند معیاره فازی

  ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ در مورد ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ در اداﻣﻪ آن را در ﺳﻄﺢ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و در ﻣﻮرد راﻫﺒﺮدﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ را ﻣﻄﺮح  ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘﻮرﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ  راﻫﺒﺮد در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای راﻫﺒﺮد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ -مدیریت زنجیره تامین سبز – تصمیم گیری های چند معیاره فازی بسته هستند

آثار افزایش طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی

آثار و پیامدهای افزایش طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی  بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور مبالغ هزینه شده در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی میزان تقاضای نهاده‌های تولید و به تبع آن تقاضای کل در سطح کلان اقتصاد را … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای آثار افزایش طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بسته هستند

مشخصات و وظابف مدیر پروژه

مدیر پروژه، فردی است که توسط سازمان اجرایی جهت دستیابی به اهداف پروژه، منصوب شده است. علاوه بر مهارت خاص هر حوزه و تخصصهای مدیریت عمومی مورد نیاز برای پروژه، مدیریت موثر پروژه به مدیر پروژه ای نیاز دارد که … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای مشخصات و وظابف مدیر پروژه بسته هستند

روشهای اصلی بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

در حالت کلی جهت بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) دو روش اصلی وجود دارد که عبارتند از: روش مخزن مرکزی (CRA) روش مخزن گسترده (DRA)در روش مخزن مرکزی (CRA) فرض بر این است که تمام اطلاعات پروژه در یک … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای روشهای اصلی بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) بسته هستند

امکان سنجی بکارگیری BIM ، در پروژه های ساختمانی

قلمرو موضوعی تحقیق این پژوهش از دید پیمانکار به بررسی امکان سنجی بکارگیری BIM ، در پروژه های ساختمانی می پردازد ،از آنجا که تنوع پروژه های ساختمانی بالا می باشد، در این پژوهش ساختمان های باکاربری درمانی (مانند بیمارستان … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای امکان سنجی بکارگیری BIM ، در پروژه های ساختمانی بسته هستند