دسته: تازه

خودپنداره

خودپنداره یکی از جنبه‌های مهم رشد اجتماعی است که در بدو تولد شکل نگرفته، بلکه از طریق تجارب اجتماعی و از طریق ارتباط با افراد دیگر اجتماع به دست می‌آید. شکل‌گیری آن در دوران طفولیت... ادامه مطلب | Share it now!