نویسنده: mitra7--javid

پایان نامه ارشد رایگان درمورد جنگ جهانی دوم

به‌عنوان یک معاهده و از سوی دیگر به‌عنوان یک عامل افزایش قدرت ملی کشورها، نقاط اشتراک و افتراق زیاد با موارد مشابه خود رادارند. این افتراق و تفاوت‌ها، باعث میشوند تا میان این نوع... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

پیرامون موضوع، تلاش خواهد شد که با بررسی تطبیقی آن با معاهدات مشابه سایر کشورها نظیر ژاپن و دیگر کشورهای که آمریکا با آن پیمان نظامی دارد بهره گرفته شود. با توجه به اهداف که برای این... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد رایگان درمورد نیروهای خارجی

ی لازم برای مقابله به تهدیدات داخلی و خارجی از کشور را برخوردار نیست. این پیمان‌ها که در آن به ارتقایی توانایی نیروهای امنیتی به معیارهای ناتو توافق شده می‌تواند افغانستان را به... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

)http://www.veteranstoday.com/2013/10/17 ( قابل دریافت است. آقای مهمند در این مقاله ابتدا به بررسی مشروعیت حمله آمریکا پرداخته و آن را در چارچوب حقوق بین‌الملل غیرقانونی و نامشروع می‌داند. آقای مهمند... ادامه مطلب | Share it now!

تحقیق رایگان با موضوع روابط بین‌الملل

امنیتی، نیازمند همکاری همه‌جانبه کشورهای همسایه خود است؛ بنابراین امضای پیمان امنیتی با آمریکا باوجوداین مخالفتها افغانستان را با مشکلات متعدد روبرو می‌سازد. در وضعیت فعلی و... ادامه مطلب | Share it now!

تحقیق رایگان با موضوع حقوق بین‌الملل

بود . آنچه روسیه را به برخورد فعال کشاند، مسئله چچن بود. طی دهه 90 میلادی، روسیه به‌واسطه رفتار خود با مبارزان چچنی موردنقد ایالات‌متحده آمریکا قرار داشت. حمله نظامی آمریکا در... ادامه مطلب | Share it now!

تحقیق رایگان با موضوع جنگ جهانی دوم

بنیادگرایان، طالبان و القاعده در افغانستان، در راستایی منافع کشورهای منطقه به‌ویژه ایران، پاکستان، چین و روسیه قلمداد میشود و تداوم بنیادگرایی در افغانستان، بدون شک تهدید علیه... ادامه مطلب | Share it now!