نویسنده: admin4

منابع پایان نامه با موضوع اربیتال، هادی،، اپتیکی

هنگام خشک کردن باعث ایجاد نیروی مویینگی شده و در نتیجه سبب انقباض شبکه ژل می شود. ژلی که در اثر خشک شدن به دست می آید زروژل نام می گیرد و حفره های کمتری دارد و متراکم است. به عبارت دیگر... ادامه مطلب | Share it now!

منابع پایان نامه با موضوع طلاق

1 تبخیر حرارتی مقاومتی ساده ترین روش برای تبخیر مواد استفاده از روش تبخیر حرارتی مقاومتی است. در این روش از یک بوته تبخیر از جنس فلزات مقاوم مانند تنگستن(w)، تانتالوم (Ta) و. . . که دارای... ادامه مطلب | Share it now!

منابع پایان نامه با موضوع مواد معدنی، تقسیم بندی، دسته بندی

نازک به طور کلی لایه به ماده یا موادی گفته می شود که به صورت پوششی برروی یک سطح یا ماده می نشیند و باعث ایجاد خواص الکتریکی، فیزیکی و مکانیکی سطحی جدیدی می شود که نه خصوصیات ماده تشکیل... ادامه مطلب | Share it now!

منابع پایان نامه با موضوع تکنولوژی، اندازه گیری، ساختار فضایی

تقدیم به مادر مهربانم که با مهربانی های بی پایانش باعث دلگرمی من در زندگی است به امید جبران یک هزارم از همه خوبی هایش. تشکر و قدردانی سپاس خدای را که ما را از تاریکی جهل و نادانی بیرون... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت

دلیل انجام ورزش و فعالیت بدنی سرزنش و تحقیر کردند 7/87 9/8 9/1 1 5/0 9 به دلیل انجام ورزش یا فعالیت بدنی چیزی که دوست داشتم به من هدیه دادند 8/56 3/24 3/12 7/3 9/2 10 هنگام تفریح و گردش خارج از شهر، برای... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت، motivation، Education

between constraints and participation”, Journal of leisure research, Vol. 23, P. 286-300. Shinew, K. J.; Floyd, M, F; Parry, D. 2004. Understanding the relationship between race and leisure activities and constraints: exploring an alternative framework, Leisure Sciences, Vol 26, pp 181-199. Silva, I CM; Azevedo, MR;... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع Education، perceptions، social science

context, parental control and resistance to peer pressure as predictors of adolescent partying and substance use: An ecological perspective. Journal of leisure research, Vol. 31, No. 1, P. 57-77. Carlson, E. Reyonold & et al. 1979. Recreation and leisure, the changing sence, wadsworh, publishing company, Incbelmont,... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت، دانش آموز، دانش آموزان

1383. فوق برنامه و اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت های ورزشی، مجله المپیک، سال دوازدهم، شماره 2 پیاپی، تابستان ، صص 37-51. برازنده، علی. 1377. بررسی عوامل مؤثر در گذراندن اوقات فراغت کارمندان... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت، اوقات فراغت جوانان، پسران نوجوان

تأثیر را روی فعالیت ورزشی جوانان دارد. 5-2- بحث و بررسی سؤال اول این تحقیق به بررسی تأثیر حمایت اجتماعی والدین بر نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی پسران جوان شهر یزد می... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت، افراد فعال

ن نمونه آماره t درجه آزادی مقدار معنی داری فعال 174 28/41 11/10 77/0 28/5 380 000/0 غیر فعال 208 97/35 48/9 66/0 چنانچه در جدول 4-9 مشاهده می شود میانگین حمایت دوستان برای افراد غیر فعال 36 و برای افراد فعال 41... ادامه مطلب | Share it now!